Atase Perhubungan Belanda

Sejarah


PEJABAT ATASE PERHUBUNGAN BELANDA

TAHUN 1977 – SEKARANG


1.BINTANG SIREGAR

1977 – 1981

2.CAPT. J.H. WAROKKA

1981 – 1985

3.PIETER F.L. MASPAITELA

1986 – 1993

4.B.J. PITNA

1993 – 1994

5.FREDDY RORIMPANDEY

1994 – 1999

6.PAUL OHOIWUTUN

1999 – 2002

7.TRI SURIADJIE SUNOKO

2002 – 2004

8.AJIPH RAZIFWAN ANWAR

2004 – 2007

9.IMRAN RASYID

2007– 2011

10. TATAN RUSTANDI

2011 – 2014

11. I MADE SUARTIKA

2015 - SEKARANG